Skip to content

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (“ข้อกำหนด”) เหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการ (รวมเรียกว่า “บริการ”) ที่ บริษัท อเวสต้า จำกัด เป็นผู้ให้บริการ