สนับสนุน

ตรวจสอบสถานะเซิฟเวอร์

ตรวจสอบสถานะ

โทรศัพท์

- ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66(0)45-959612
โทรศัพท์ : +66(0)851990244 (คุณพิมพ์พรรณ)
โทรศัพท์ : +66(0)85-553-543 (คุณสุรสิทธิ์)
- ประเทศกัมพูชา
โทรศัพท์ : +885(0)974919241 (คุณจง)

ช่วงเวลาทำการของสำนักงาน

8.30 น. – 17.30 น. ( วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
สำหรับติดต่อ Engineer ที่คอยดูแลระบบ สามารถติดต่อได้ตลอด 24/7
ที่ เบอร์ 045-959612

รายละเอียดบริษัท

บริษัท Avesta จำกัด, Addlink จำกัด
889 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0345560000440

ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายขาย – sales@avesta.co.th
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ – support@9t.com
ฝ่ายบัญชี – billing@9t.com

โซเชียล มีเดีย

facebook twitter