สนับสนุน

ทั่วไป

ข้อตกลงและเงื่อนไข
นโยบายการคืนเงิน

รายละเอียดบริษัท

บริษัท อเวสต้า จำกัด
889 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0345560000440

ช่วงเวลาทำการของสำนักงาน

เวลา 8.30 น. – 17.30 น. ( วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ )

โทรศัพท์

โทรศัพท์ : +66(0)45-959612 (สำนักงานใหญ่)

ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายขาย – [email protected]
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ – [email protected]
ฝ่ายบัญชี – [email protected]

โซเชียล มีเดีย

facebook twitter