การ Restore Entire VM

 

คู่มือสําหรับการ Restore Entire VM

ในการกำหนดค่าแผน Failover คลิกรายการ Add to failover plan ในเมนู Backup and Replication แล้วเลือก new cloud failover plan

QUICK-START

ใส่ชื่อของ Failover plan จากนั้นคลิก “Next”

QUICK-START

ในหน้า Restore mode เลือก location ที่จะ restore เมื่อทำเสร็จ แล้ว คลิก “Next”

QUICK-START

เมื่อมาถึง หน้า Summary แล้ว ก็กดเสร็จ Finish

QUICK-START

เมื่อกด Finish ระบบจะทำการ Restore VM ดั่งในภาพ จะอยู่ในสถานะ In progress

QUICK-START

เมื่อระบบทำการ Restore เสร็จเรียบร้อย status จะแสดงเป็น success.

QUICK-START