คู่มือการตั้งค่า OFFSITE BACKUP

 

คู่มือสําหรับสร้าง OFFSITE BACKUP ด้วย VEEAM CLOUD CONNECT

ก่อนเริ่มโปรดดูที่ลิงค์ด้านล่างก่อน: การตั้งค่าฝั่ง Client-Side ของ Veeam Cloud Connect ลงชื่อเข้าสู่ระบบ แล้ว ไปที่แท็ป “Home” แล้วคลิกที่ “Backup Job”

QUICK-START

ทําการตั้งชื่อของ Backup Job ด้วยชื่อที่คุณต้องการ

QUICK-START

ทําการเลือก VM ของคุณจากแท็บ “Virtual Machines”

QUICK-START

เมื่อเลือกแล้ว คลิก “Add”

QUICK-START

ตรวจสอบความถูกต้องของ VM ที่เลือก เมื่อถูกต้องแล้ว คลิก “Next”

QUICK-START

ทําการเลือก Backup Repository ในที่นี่คือ VCC000001(Cloud Repository)

QUICK-START

ตรวจสอบความถูกต้องของ VM ที่เลือก เมื่อถูกต้องแล้ว คลิก “Next”

QUICK-START

คลิก “Next”

QUICK-START

คุณสามารถตั้งค่าการทํางานโดยระบุเวลาการทํางานได้สําหรับการทํา Backup jobs ในที่นี้ได้ตั้งเวลา Backup jobs ทุกวัน เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คลิก “Apply”

QUICK-START

คุณสามารถเลือก “Run the job when I click Finish” สําหรับการเริ่มต้นทํางานตามที่คุณได้ตั้งค่าไว้ หลังจากนั้น คลิก “Finish”

QUICK-START

หลังจากนั้น คุณจะพบ Job ที่คุณสร้าง ใน Jobs list จากนั้นสามารถทำการ Run the job Backup ได้

QUICK-START