ตัวเเทนจำหน่าย

9t Partner Program Benefits

ง่าย

The 9t Partner Program (โครงการคู่ค้าพันธมิตร 9T)ออกแบบมาเพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดและใช้งานง่ายไม่สับสนเพิ่มโอกาสในการเติบโตของ Veeam ง่ายๆ
ด้วยการขายที่กว้างขวางและครอบคลุมทรัพยากรทางการตลาด

profits

การมีส่วนร่วม

ช่องทางการขายที่เป็นมิตรของ 9T คือเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่มีค่าและมุ่งสู่ความสำเร็จของคู่ค้า 100%

file

การคาดการณ์

การเป็นคู่ค้าของ 9T คือจะต้องเปิดเผย จะไม่มีการปิดบังกำหนดการและ
Veeam จะไม่มีความสามารถที่จะจัดการโดยตรง ความภาคภูมิใจของเรา
คือการสื่อสารแบบเปิดการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญและการแก้ปัญหา
ที่คาดเดายาก

hand-shake

ผลประโยชน์

โครงการพันธมิตร 9T นั้นถูกออกแบบมาเพื่อตอบแทนคู่ค้าพันธมิตรคนที่ทุ่มเวลา
และพยายามที่จะเรียนรู้การขาย Veeam และสามารถสร้างรายได้ให้มากยิ่งขึ้น
ด้วยข้อเสนอ Veeam ProPartner

Partner Success Stories

addlink
avesta

มาร่วมกับเรา