บริการของเรา

NAKIVO BACKUP

NAKIVO REPLICATION

เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นกับ Data Center ของท่าน จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าถึงเพื่อการจัดการได้

สำหรับลูกค้าของ Nakivo เราจึงได้เปิดให้บริการ Work Area Recovery Site ,Second Site ให้ลูกค้าสามารถให้บริการได้ทันทีต่อเนื่องได้ทันที เพื่อให้ระบบของท่านออนไลน์ได้ตลอด 24/7 ตลอด 365 วัน

NAKIVO REPLICATION
VEEAM BACKUP

VEEAM BACKUP

 

บริการสำรองข้อมูลด้วย Veeam Backup เหมาะสำหรับลูกค้าที่ทำการสำรองข้อมูลในระบบ Virtualization ที่ต้องการจะสำรองข้องมูลอันมีค่าภายในองค์กร มาเก็บไว้บนคลาวด์เซิฟเวอร์

เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจาก การสูญหายของข้อมูล, ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ, การก่อจราจล, ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลของท่านได้

VEEAM REPLICATION

Replication คือ การทำการสำรองข้อมูลจาก Hypervisor ตัวหนึ่ง โดยตรงไปยัง Hypervisor ปลายทาง ด้วยเทคนิคนี้ จะทำให้ท่านสามารถที่จะทำการสลับไปใช้ Replica ที่ Hypervisor ปลายทาง ซึ่งอยู่ใน DR-Site ได้อย่างรวดเร็ว 9T ให้บริการการทำ Replication ผ่าน Veeam Backup and Replication โดยตรง สะดวก รวดเร็ว และ สนับสนุนเทคนิคการทำ Fail-over และ Fail-back รวมทั้งยังมี option VPN และ Working Space ให้ท่านเลือกอีกด้วย เพื่อให้ท่านมี DR-Site ที่แท้จริงในยามที่ Head Office ของท่านเกิดภัยพิบัติใดๆ ก็ตาม
Veeam Replication