คู่มือการตั้งค่า Veeam Cloud Connect

 

การตั้งค่า Veeam Cloud Connect

ไปที่แท็บ “Cloud Connect” ของ Veeam แล้ว แล้วคลิกขวาที่ “Service Providers” หรือที่ว่างในหน้า “Service Providers” หลังจากนั้น คลิก “Click the Add Service Provider

CLIENT-SIDE

ที่แท็บ “Service Provider” ทําการกรอกข้อมูลดังนี้: DNS name or IP address: ubp-cgw1.9t.com Port: 6180 (default) เมื่อกรอก ข้อมูลเสร็จ คลิก “Next”

CLIENT-SIDE

ไปยังแท็บ Credentials ทําการ คลิก “Add”

CLIENT-SIDE
CLIENT-SIDE

คลิก “Apply” เพื่อตกลงใช้ข้อมูลที่กรอกลงไปบน Credentials

CLIENT-SIDE

ตรวจสอบ Cloud Repository and Capacity จากแท็บ Resources ว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ หลังจากนั้น คลิก “Apply”

CLIENT-SIDE

ระบบจะทําการการตั้งค่าให้โดยโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น คลิก “Next”

CLIENT-SIDE

เมื่อระบบทําการสร้าง Repository และQuota ของคุณเสร็จแล้ว หน้าต่างการยืนยันจะปรากฎดังรูป ตรวจสอบแล้วคลิก “Next” หลังจากนั้นคลิก “Finish”

CLIENT-SIDE

Cloud Connect Gateway จะปรากฎอยู่บนลิสต์ ของแท็บ “Service Provider”

CLIENT-SIDE