คู่มือสําหรับ Virtual Disk restore

 

เลือก Restore Virtual Disk

restore disk

ในแท็บ Restore point ให้เลือก Available restore poins แล้ว คลิก “Next”

Restore Point

เมื่ออยู่ใน แท็บ Disk Mapping ให้เลือก Virtual Disk ที่ท่านต้องการ แล้ว คลิก “Next”

disk mapping

ในแท็บ Summary ให้คลิก Finish แล้วระบบจะทำการ Restore Disk

Summary

ระบบกำลังทำการ Restore

inprogress

Restore เสร็จเรียบร้อย

success