คู่มือการตั้งค่า Replication Jobs

 

การตั้งค่าฝั่ง Replication Jobs ของ Veeam Cloud Connect

ในเมนู Backup & Replication คลิกที่ไอคอน Replication Job หรือคลิกขวาที่ Replicas และเลือก Replication

config-r-job

ใส่ชื่อของงาน และตรวจสอบแยกเครือข่ายเสมือน (enable network remapping) จากนั้นคลิก “Next”

config-r-job

ค้นหา VM หรือ VM ที่คุณต้องการได้ จากนั้นคลิก “ADD”

config-r-job

เลือกปลายทางแล้ว Host หรือ Cluster ที่เลือกมาจากตัวเลือก Cloud Host ดังที่แสดงด้านล่าง

config-r-job

Cloud Connect Endpoint จะปรากฏขึ้นและสามารถเลือกแผนบริการฮาร์ดแวร์ที่สร้างขึ้นที่ 9T จากนั้นคลิก “OK

config-r-job

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น Host และ Datastore เริ่มต้นจะถูกเลือก จากนั้นคลิก “Next”

config-r-job

การสร้าง Replication Job ได้เสร็จสิ้น จากนั้นคลิก “Finish”

config-r-job

เริ่มการทำงาน Replication Job โดยการคลิก “Start ”

start-replication

สถานะกำลังดำเนินการของงาน ถือว่าเสร็จสิ้นของการทำ Replication Job

start-replication